حکمت عملی؛ حکمت تمدنی
62 بازدید
محل نشر: حکومت اسلامی » زمستان 1390 - شماره 62 (26 صفحه - از 155 تا 180)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این نوشته، در صدد تطبیق عقل عملی بر عقلانیت تمدنی (عقل عامل در عرصه تمدن) است تا راه را برای رویکردهای عملی در ساحات متعالی، هموار کرده و تحقق عملی آموزه های دینی را ممکن سازد. از رهگذر چنین عقل فعالی در اندیشه دینی، نه فقط مقابله با سکولاریزاسیون (نفی آتوریته دین از صحنه زندگی) سهل می شود، بلکه کارآمدی دنیوی و تمدنی علوم دینی؛ مانند الهیات و اخلاق در عرصه های کلان اجتماعی، امکان پیدا می کند. کلیدواژه ها : حکمت عملی ،حکمت نظری ،عقل نظری ،عقل عملی و حکمت تمدنی
آدرس اینترنتی