رؤیای تمدنی یهود؛ گزارشی از رویکرد تمدنی به یهودیت در کتاب «یهودیت به مثابه یک تمدن»
84 بازدید
محل نشر: آینه پژوهش » آذر و اسفند 1391، سال بیست و سوم- شماره 137 و 138 (24 صفحه )
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آدرس اینترنتی